Budapest-Újlak Sarlós Boldogasszony Plébánia

Vizitáció - Mária látogatása Erzsébetnél

Templomunk főoltárképeMária pedig útra kelt azokban a napokban, és sietve elment a hegyek közé, Júda városába. Bement Zakariás házába és köszöntötte Erzsébetet. És történt, hogy amint Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, felujjongott méhében a magzat, és Erzsébet eltelt Szentlélekkel. Hangosan felkiáltott: "Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse! De hogyan történhet velem az, hogy az én Uramnak anyja jön hozzám? Mert íme, amint fülemben felhangzott köszöntésed szava, felujjongott a magzat méhemben. És boldog, aki hitt, mert be fog teljesedni, amit az Úr mondott neki."

Mária erre így szólt: "Magasztalja lelkem az urat, és szívem ujjong megváltó Istenemben, mert tekintetre méltatta szolgája alázatosságát. Íme, mostantól fogva boldognak hirdet engem minden nemzedék mert nagy dolgot cselekedett velem a Hatalmas és Szent az Ő neve. Irgalma nemzedékről nemzedékre azokra száll, akik őt félik. Hatalmas dolgokat művelt karja erejével, szétszórta a gondolataikban kevélykedőket. Hatalmasokat levetett a trónról, és kicsinyeket felemelt. Éhezőket betöltött jókkal, és üresen bocsátott el gazdagokat. Felkarolta Izraelt, az ő szolgáját, megemlékezve irgalmasságáról, amint megmondta atyáinknak, Ábrahámnak és utódainak mindörökre". És Mária nála maradt mintegy három hónapig, azután hazatért.

Lk 1, 39-56