Budapest-Újlak Sarlós Boldogasszony Plébánia

Templomunk a Bécsi út felől

Aktuális

A legfrissebb információkért kérjük, látogassa plébániánk Facebook-oldalát.


Nagyböjt péntekein keresztút. A szertartás az esti szentmise előtt fél 6-kor kezdődik a templomban.

Nagyböjt hétköznapjainak reggelén 7 és 8 óra között nyitva tartjuk az Ürömi utcai kápolnát az érdeklődők és egy imára betérők számára, a Balthazár házaspár és segítőik felügyeletével.

Nagyböjt keddi és pénteki napjain laudest imádkozunk a reggeli szentmise után.

Március 17. (szombat) délelőtt 8 óra
templomtakarítás. Segítőket szeretettel várunk.

Plébániánk nagyböjti lelki napja márc. 24-én lesz, reggel 9 órától este 6 óráig, külön a gyermekeknek és külön a felnőtteknek.
A lelki nap keretén belül délután 4 órakor keresztút a Kiscelli kálvárián.
A felnőtteknek a délelőtti elmélkedést Kozma Imre atya tartja, délután pedig Lendvai Zalán atya, ferences szerzetes, az Országúti Ferences Plébánia plébánosa.
A lelki napra jelentkezni szükséges, melyet az alábbi linken lehet megtenni:
https://goo.gl/forms/SS44wpcMFFlCS4cd2

Március 25: VIRÁGVASÁRNAP
A 9 órakor kezdődő szentmisén Passió. Énekel a Schola Ad Gloriam Dei. A nép részeit a hívek éneklik.
A fél 11 órakor kezdődő szentmisén Passió. Énekel a Schola Ad Gloriam Dei.
Barkaszentelés minden szentmisén. Templomi körmenet a fél 11-kor kezdődő szentmisén.

Március 29: NAGYCSÜTÖRTÖK
Reggel 7-től fél 9-ig gyóntatás.
Este 6-kor kezdődik a szentmise az Utolsó vacsora emlékére, lábmosás szertartással. Közreműködik az Újlaki Sarlós Boldogasszony Kórus. Utána virrasztás este 9-ig.

Március 30: NAGYPÉNTEK
Szigorú böjti nap.
Reggel 7-től fél 9-ig gyóntatás.
Bűnbánati liturgia délután 3 órától 4 óráig – a megtérést és a szentgyónást előkészítő szertartás.
Este fél 6-kor keresztút, melyet a képviselőtestület tagjai végeznek. Ezt követően 6 órakor szertartás. Közreműködik az Újlaki Sarlós Boldogasszony Kórus.

Március 31: NAGYSZOMBAT
Reggel 7-től fél 9-ig gyóntatás.
Az esti szertartásig a szentsír látogatása.
Este 8-kor a húsvéti vigília szertartása.
A feltámadási körmenet kb. este 10-kor kezdődik.

Április 1: HÚSVÉTVASÁRNAP
A 9 órás szentmise után ételszentelés, énekel a Schola Ad Gloriam Dei.
Fél 11-kor énekes ünnepi mise, énekel a Schola Ad Gloriam Dei.
Este 6 órakor szentmise, énekel a Sarlós Boldogasszony Kórus.

Április 2: HÚSVÉTHÉTFŐ
Vasárnapi miserend: Szentmise reggel 9-kor, fél 11-kor és este 6-kor.


A II. kerületi egyházi kórusok hangversenye idén március 23-án, pénteken este fél hétkor kezdődik a Móricz gimnáziumban a Sarlós Boldogasszony Kórus részvételével. A belépés díjtalan.

Szeretettel várjuk a gyermekeket és kedves szüleiket a plébániánk által meghirdetett családi kirándulásra. Első állomásunk az Erzsébet-kilátó lesz, majd onnan átsétálunk a Hűvösvölgybe, ahol focizni, métázni fogunk, és ha a lehetőségek engedik, egy rövid akadályversenyt is szervezünk a résztvevők számára.
Dátum: április 7., szombat.
Indulás: a Sarlós Boldogasszony Plébánia udvaráról, 9:00.
Érkezés: a Sarlós Boldogasszony Plébánia udvarára, 17:00.

Akik személyi jövedelemadójuk 1–1%-áról rendelkezhetnek, azoknak szíves figyelmébe ajánljuk egyfelől a Magyar Katolikus Egyházat (adószáma: 0011), másfelől az Újlaki Sarlós Boldogasszony Alapítványt (adószáma: 18083440-1-41).

Idős, magányos, olykor nehezen mozgó testvéreink időnként a plébániához fordulnak segítségért. Megköszönnénk olyan, jobb egészségnek örvendő nyugdíjasok jelentkezését, akik heti egy vagy esetleg két látogatást elvállalnának – nemcsak a maguk, hanem a plébánia és az egyház nevében is. Jelentkezni lehet a plébániai irodán (tel. 335-3573) vagy a szerkesztőnél (tel. 367-7459).

Nehéz körülmények között élő emberek gyakran érdeklődnek a plébániánál használt, de még használható háztartási gépek felől. Ha valaki szívesen túladna régi hűtő-fűtő-mosó-számító stb. gépén, kérjük, jelezze ezt az irodán vagy a karitasznak.

Az Újlaki Sarlós Boldogasszony Kórus tagfelvételt hírdet! Szeretettel várunk minden kedves énekelni vágyót kortól, nemtől függetlenül, aki szeretne tagja lenni egy olyan közösségnek, mely az együtténeklés örömét tekinti a legfontosabbnak. Jelentkezni lehet: minden hétfőn és csütörtökön 19.00 órától a Szent István teremben (Felhévizi út 2. zöld kapu). A kórus Facebook-oldala itt elérhető.

Aki az egyházi adót banki átutalással szeretné rendezni, megteheti ezt a plébánia OTP Banknál vezetett 11702036 – 20546803 számú számlájára történő befizetéssel.

Nyilatkozat az SZJA 1%-nak alapítványi felhasználásáról: Az Újlaki Sarlós Boldogasszony Alapítvány számára felajánlott SZJA 1%-ának összegét, amely a 2013 és 2014 évben együtt 1.043.309 Ft volt, kiegészítve saját forrásokkal, az Újlaki Sarlós Boldogasszony templom akusztikai berendezésének korszerűsítésre használtuk fel, 2016. december 31.-ig.