Budapest-Újlak Sarlós Boldogasszony Plébánia

Templomunk a Bécsi út felől

Margitsziget

A Szent Mihály kápolna miserendje:
minden hónap első vasárnapján, valamint Szent Margit tiszteletére minden hónap 18-án 16:00 órakor.
(Januárban a 18-iki szentmise a kápolnában elmarad.)

Margitsziget

A kápolna a XII. sz.-i Szent Mihályról elnevezett román stílusú premontrei prépostsági templom alapfalaira épült, annak rekonstrukciója. A helyreállítást Dr. Lux Kálmán építőművész vezette 1930-31-ben.

A XV. sz.-i eredetű sekrestye valaha szintén kápolna volt. A déli falon kívül egy XV. sz.-i folyosó alapfalai húzódnak, az oltár és a hajó közepe közötti rész alatt pedig egy korábbi kápolna romjai rejtőznek. Az épület körüli ásatások során több csontvázat is találtak (feltehetően a tatárjárás áldozatait), belül pedig egy nagyobb feliratos sírkálapot.

A bejárat feletti timpanonban lévő dombormű Szent Mihályt ábrázolja az utolsó ítéleten. Mérlegének egyik serpenyőjében az üdvözülő, másikban az elkárhozó lélek jelképes alakjával. A szabad mező felirata Szent Mihály könyörgése értünk az Ítélő Bíróhoz: "Ignosce Domine" - "Ne ródd fel Uram!"

Margitsziget

A toronyban függ hazánk egyik legrégebbi harangja. 1914-ben véletlenül találtak rá Szent Margit kolostorának területén egy vihar által kidöntött diófa gyökerei között. A XV. sz.-ból való harang gót betűs felirata: "Hilf uns Gott, Maria, perat uns dumma, - goss meister Hans Strous." - "Segíts minket Isten, Mária, vezess minket, együgyűeket - öntötte Hans Strous mester."

A kápolna közelében állnak annak a domonkos apácakolostornak a romjai, ahol IV. Béla királyunk leánya, Szent Margit hercegnő élt.

A Camino magyar szakasza, az "Élet gyöngyei" zarándokút innen, az ő sírjától indul, hogy ősi zarándoktársak nyomában járva Mátraverebély-Szentkúton, nemzeti kegyhelyünkön keresztül érkezzen Mariazellbe, Közép-Európa népeinek közös szentélyébe. Itt csatlakozik Európa "szellemi országútjába", a Szent Jakab útba.